Berätta om din roll och vad den innebär. 
Mitt uppdrag är att vara en affärspartner för organisationen utifrån hur vi arbetar med ledarskaps- och medarbetarfrågor kopplat till vår affärsstrategi. Att säkerställa HR-processer som går hand i hand med vår övergripande vision och affärsidé ur både ett strategiskt som operativt perspektiv.

Vår värdegrund ska genomsyras i allt vi gör - hur vi rekryterar, introducerar och utvecklar medarbetare och organisationen samt i mötet med kunden. 

Vad brinner du för mest på jobbet? Hur märks din passion? 
Min passion märks främst i mitt engagemang och fokus på uppdraget att  säkerställa att vi som HR skapar förutsättningar för kärnverksamheten samtidigt som vi utvecklar mot framtiden.

Holmgrens Bils varumärkeslöfte är ”Vi bryr oss” - vad betyder det för dig? 
Att vi verkligen bryr oss! Att bry sig ska handla om uppriktighet och omtanke, där relationen och trovärdigheten är i fokus.

Vi strävar efter ett värdegrundsbaserat ledarskap. Vad innebär ett sådant ledarskap för dig? 
Att våra kärnvärden är vår ledstjärna och kompass. Att vi ibland kan komma på avvägar men då ska kollegorna snabbt hjälpa dig tillbaka på rätt väg oavsett om du är ledare eller medarbetare. Det ska genomsyra allt vi gör, som ledare ska jag bära våra kärnvärden i alla beslut och i alla relationer. 

Vad är ditt bästa råd till en (ny) medarbetare hos Holmgrens Bil?
Var nyfiken, våga fråga, ställ krav på din introduktion!

 

annika.duvek@holmgrensbil.se

+46 000 00 00 00

Jobbar du redan på Holmgrens Bil?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@holmgrensbil.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor