Berätta om din roll och vad den innebär.
I uppdraget ligger ansvaret att utveckla processer för hur vi ska rekrytera och bibehålla våra trogna och lönsamma kunder. En grundförutsättning är att vi förstår vad som krävs för att säkerställa kundens önskemål konsekvent om och om igen. I det här teamet ingår:

  • Affärsutvecklare som arbetar med att öka lönsamheten på varje anläggning och eller optimera produkt- eller tjänsteerbjudanden.
  • Brand Management Service som maximerar våra relationer med Generalagenterna.
  •  Garanti som driver vår affär som kunderna själva får tillgodo, då betalningen täcks av Holmgrens Bil i partnerskap med Generalagenten.
  • Kundcenter som är en nyckelfunktion för att utveckla våra kundrelationer via digitala kanaler.
  • Reservdelsrådgivning arbetar med att stödja kunder i deras reservdelsrelaterade frågor.

Vad brinner du för mest på jobbet? Hur märks din passion?
När vi vinner tillsammans. Bland det mest givande som finns är när en medarbetare lyfter en idé som har genomslagskraft på flera fronter. Bara att den personen vågade vara sårbar för kunden och företagets bästa är stort!

Jag finner stor inspiration i att skickliggöra mina kollegor och mig själv. Det är kul att lösa upp knutar med kommunikation. Vare sig det handlar om att synliggöra en ”blind spot” eller sy ihop behov som förbättrar för kunden, flera avdelningar eller bolag i ett och samma projekt.

Holmgrens Bils varumärkeslöfte är ”Vi bryr oss” - vad betyder det för dig?
Upplever att vår samtid blir mer selektiv i vad en själv vill tycka om och stänger ute allt annat. Det är också jätteenkelt att få kontakt med beslutsfattare och att förstöra andra människors liv med några knapptryck. I ”molnen av missförstånd” vill jag stå för en genuin kraft som påvisar att vi gör det här för att göra dina tillfällen med oss äkta. Vi ser dig som individ och gör vad vi är kapabla till för att du ska känna dig trygg och uppskattad av oss. 

Dessutom finns det en nivå till att vi kan vara en kraft för att driva mot en positiv och hållbar klimatutveckling. Betydelsen för mig är som du förstår starkt kopplat till ett syfte av att vi ska kunna lämna både företaget och världen till nästa generation.

Vi strävar efter ett värdegrundsbaserat ledarskap. Vad innebär ett sådant ledarskap för dig?
Se, hör och förstå hela individen. Alla medarbetare är mycket mer än den delpersonlighet som kämpar till 100% de timmarna de är i sitt professionella tillstånd. Ett värdegrundsbaserat ledarskap gör framförallt två saker:

1. Se helheten och synliggör utvecklingspotential
2. Påverkar det hen kan för att tillsammans med individen få hela livet att fungera, både för den enskilda individen och företaget.

Vad är ditt bästa råd till en (ny) medarbetare hos Holmgrens Bil?
Nyfikenhet! Ställ frågor och koppla ihop nya synapser i din hjärna, våga utmana dig själv lite grann varje dag. Tar med tre frågor och uppmaningar som kan öppna upp nya perspektiv:

Tre frågor:
1. Vill du det här?
2. Hur vet du att du gjort en fantastisk dag?
3. Är du transparent med dig själv, dina kollegor och din chef om vad du är bra eller mindre bra på?

Tre uppmaningar:
1. Våga utmana vårt sätt att göra saker på.
2. Våga erkänna när vårt sätt att göra saker på är bättre än ditt.
3. Berätta för mig om dina idéer som kan utveckla vårt sätt att rekrytera eller behålla våra kunder.

ledningsgrupp@holmgrensbil.se

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Holmgrens Bil?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@holmgrensbil.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor